Reformes interiors d’habitatges i locals

És el conjunt d’obres que tenen per objecte modificar un espai alterant, si és necessari, la seva configuració, per millorar la qualitat pel que fa a les condicions de seguretat, funcionalitat, confort, accessibilitat i eficiència energètica. Generalment afecten a espais interiors, privats o comunitaris, com distribució d’habitatges, locals, vestíbuls, escales, etc.

PER QUÈ REFORMAR?

 • Per millorar la funcionalitat de l’edifici i/o adaptar-lo a noves necessitats.
 • Per millorar les condicions de confort (temperatura, corrents d’aire, llum, humitats, soroll, etc).
 • Per reduir el consum energètic; un edifici ben aïllat conserva millor l’energia en el seu interior i per tant consumeix menys energia.
 • Per millorar l’estètica i re valoritzar l’edifici.

COM HO FEM?

 • Fem una primera visita, sense compromís, per conèixer les necessitats de l’encàrrec del client.
 • Realitzem una oferta d’honoraris i valoració econòmica aproximada de les obres, sense compromís, en el termini d’una setmana.
 • Un cop acceptada l’oferta, realitzem el projecte complert, segons directrius del client, i uns amidaments per demanar pressupostos. La documentació tècnica presentada és la requerida per l’Ajuntament i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
 • Assessorament en l’elecció del constructor i dels materials.
 • Direcció i coordinació de l’execució de les obres, amb un seguiment i supervisió continu.
 • Al llarg de tot el procés de projecte i obra, estem en contacte directe i continuat amb el client.
 • Ens encarreguem de tramitar, en cas necessari, tota la documentació administrativa pertinent.

Demana informació per concertar una visita i parlar del què vols per la teva reforma enviant un e-mail a obreria@obreria.com, trucant a 654431229 o emplenant el següent formulari.

Anuncis