Projectes d’obra nova

Per obra nova entenem aquella que s’ha començar des de zero i per ampliació aquella en que augmentem la superfície d’un edifici existent.

Com ho fem?

 • Fem una primera visita, sense compromís, per conèixer les necessitats de l’encàrrec del client. En una fase inicial podem assessorar en l’elecció de la parcel·la o solar estudiant-ne el potencial de les seves característiques.
 • Realitzem una oferta d’honoraris i valoració econòmica aproximada de les obres, sense compromís, en el termini d’una setmana.
 • Un cop acceptada l’oferta, realitzem el projecte complert, segons directrius i necessitats del client, i uns amidaments per demanar pressupostos. La documentació tècnica presentada és la requerida per l’Ajuntament i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. La redacció del projecte passa per tres etapes diferenciades:
  • Estudi previ i avantprojecte. Proposta inicial on s’exposaran les primeres idees de manera gràfica però amb caràcter preliminar, com es dissenyarà el projecte, representant el projecte gràficament preliminar amb imatges 3D, per tal de que pugui observar si el disseny s’ajusta a les seves necessitats i compleix amb els requisits plantejats.
  • Projecte bàsic. Un cop la idea està definida, el projecte bàsic el desenvolupa descrivint la concepció general de l’edifici, formes, funcions, distribució, sistema constructiu amb una memòria descriptiva i un pressupost general de l’obra, com també característiques urbanístiques de l’edificació.
  • Projecte executiu. Es el fi de tot el procés de disseny, s’acaben de concretar el conjunt de plànols, esquemes i textos edificatius utilitzats per a definir adequadament l’edifici i aquest es pugui posteriorment construir.
 • Assessorament en l’elecció del constructor i dels materials.
 • Direcció i coordinació de l’execució de les obres, amb un seguiment i supervisió continu.
 • Al llarg de tot el procés de projecte i obra, estem en contacte directe i continuat amb el client.
 • Un cop l’obra es finalitzada es realitza l’emissió del certificat final d’obra, lliurament del llibre de l’edifici.
 • Ens encarreguem de tramitar, en cas necessari, tota la documentació administrativa pertinent.

Demana informació per concertar una visita i parlar del què vols per la teva ampliació o nou edifici enviant un e-mail a obreria@obreria.com, trucant a 654431229 o emplenant el següent formulari.

Anuncis