Cèdula d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és el document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que es preveuen a la Llei 18/2007 i al Decret 141/2012 i que, per tant, és apte per ser destinat a residència humana, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats degudament autoritzades.

La cèdula s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.

PREGUNTES FREQÜENTS

Perquè necessito la cèdula?

 • Per transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors.
 • Per donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Com puc saber si el meu habitatge ja té cèdula d’habitabilitat?

Pots trucar al 012 (Departament d’Habitatge de la Generalitat) i indicar la teva direcció; ells us diran si l’habitatge té cèdula i si està o no caducada.

Qui pot sol·licitar la cèdula?

La pot sol·licitar el propietari de l’habitatge, l’administrador o un representantautoritzat

Quan puc disposar de la cèdula?

L’Administració acostuma a trigar entre 20 i 30dies a enviar, per correu, la cèdula l’habitabilitat a l’adreça facilitada en el moment de fer la sol·licitud. El que es pot aconseguir en 24h o menys és el certificat d’habitabilitat, document imprescindible per a demanar la cèdula.

Quines dades consten a la cèdula d’habitabilitat?

Les dades que consten a la cèdula són :

 • L’adreça de l’habitatge
 • La superfície útil
 • Les estances i els espais que el componen en el moment de la seva emissió
 • El seu llindar màxim d’ocupació

A la cèdula no apareix el nom del propietari, ja que la seva validesa permet diferents canvis d’ocupants.

En la sol·licitud si que cal que aparegui el nom del propietari.

Poden tots els immobles obtenir una Cèdula d’habitabilitat?

No. Els locals, estudis, etc., no poden disposar de cèdula d’habitabilitat ja que no tenen la consideració d’habitatge.

En cas que el recinte no consti a les escriptures de la propietat com a habitatge, s’hauria de procedir a realitzar un projecte de canvi d’ús previ o una legalització, si urbanísticament és possible, per a poder tramitar posteriorment la cèdula d’habitabilitat.

Quina és la vigència de la Cèdula d’habitabilitat?

Hi ha dos  tipologies de cèdules; si l’habitatge és preexistent i usat, s’obté la cèdula de segona ocupació, que té una durabilitat de 15 anys. La cèdula de primera ocupació fa referència a nous habitatges o habitatges que són resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació; en el cas d’obra nova la cèdula té una durabilitat de 25 anys, quan es tracta d’una obra de gran rehabilitació té una durabilitat de 15 anys.

Com s’ha de tramitar la Cèdula d’habitabilitat?

 • Habitatges nous: La cèdula d’habitabilitat s’ha de sol·licitar mitjançant l’imprès de sol·licitud normalitzat. Aquest imprès es pot trobar al web del departament o bé a les dependències de l’Agència de l’Habitatge o a les oficines d’Habitatge locals.
 • Habitatge usat: Cal saber si l’habitatge té concedida cèdula d’habitabilitat o no i si aquesta és vigent o no. Podeu fer aquesta consulta al 012 tot indicant l’adreça de l’habitatge. Us diran si l’habitatge disposa de cèdula d’habitabilitat i quan es va concedir.

Les cèdules concedides (o renovades) a partir de l’entrada en vigor del Decret 259/2003 tenen una vigència de 15 anys, les anteriors tenen una vigència de 10 anys. A cada cèdula es recull la data de caducitat.

 • Cèdula concedida i vigent: En el cas que estigui concedida i sigui vigent es pot demanar un duplicat a les diferents oficines d’Habitatge.
 • Cèdula caducada o d’un habitatge que mai no n’ha tingut: En el cas que mai l’habitatge l’hagi tingut o bé aquesta hagi caducat, s’ha de sol·licitar una nova cèdula. Per això contacteu amb nosaltres, per tal que signem el Certificat d’habitabilitat (document que certifica l’habitabilitat de l’habitatge i que alhora és la sol·licitud que cal presentar a l’administració).

En el cas que l’habitatge mai l’hagi tingut, a més de presentar el certificat d’habitabilitat abans esmentat, s’ha d’aportar la documentació que acrediti la legalitat o antiguitat de l’edificació com a habitatge.

Els casos d’habitatges procedents de gran rehabilitació o de subdivisions, les subdivisions s’han de tramitar com una cèdula de primera ocupació.

Com ho fem?

 • Només el Certificat d’habitabilitat: Tots els passos necessaris menys la tramitació de la cèdula a la Generalitat amb el corresponent import de les taxes corresponents que hauràs de fer tu presencialment a una oficina d’habitatge o telemàticament, inclou:
  • Inspecció i presa de dades de l’habitatge
  • Visat col·legial
  • Entrega en mà del Certificat d’Habitabilitat, llest per a que pugueu realitzar el tràmit davant de la Generalitat i obtenir la cèdula d’habitabilitat.
  • Taxes a l’Administració (10,16€ visat) i 21% d’IVA
 • Gestió integral: certificat d’habitabilitat i gestió amb l’Administració: Tots els passos necessaris fins a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat, inclou:
  • Inspecció i presa de dades de l’habitatge
  • Certificació d’habitabilitat per l’arquitecte i visat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. (pagament de la quota inclòs)
  • Tramitació de la cèdula a l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat
  • Taxes a l’Administració (10,16€ visat + 12,60€ tramitació) i 21% d’IVA

Rebràs la cèdula per correu al domicili que ens indiquis en un termini de 20-30dies.

DEMANA PRESSUPOST

Oferim preus de paquet per al tràmit de la cèdula d’habitabilitat i la certificació energètica. Si vols pots obtenir el plànol de distribució i acotat de l’habitatge, pregunta’ns.

Consulta les nostres tarifes enviant un e-mail a obreria@obreria.com, trucant a 654431229 o emplenant el següent formulari.

Anuncis