EN QUINES OBRES I REFORMES ES POT APLICAR L’IVA REDUÏT DEL 10% (Part 1)

En la construcció i reformes, es pot aplicar el tipus reduït del 10% en

 “ les execucions d’obres, amb o sense aportació de materials, conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor i el contractista que tinguin per objecte la construcció o rehabilitació d’edificacions o parts de les mateixes destinades principalment a habitatges ,inclosos els locals, annexos, garatges, instal·lacions i serveis complementaris situats en ells. Es consideren destinades principalment a habitatges, les edificacions en les que com a mínim el 50% de la superfície construïda es dediqui a aquest ús.” (extret de la Llei 37/1992, article 91, apartat 3, punt 1).

Per tant, cal veure com es defineix les obres de rehabilitació: Per determinar si les obres que esteu realitzant a la finca, destinada  principalment com habitatge, són de rehabilitació i tributen al 10% s’haurà de complir:

“que més del 50% del cost total del projecte de rehabilitació es correspon amb obres de consolidació o tractament d’elements estructurals, façanes o cobertes o amb obres anàlogues o connexes a les de rehabilitació. (Caldrà disposar de suficients elements de prova que acreditin la naturalesa de les obres projectades, per exemple dictàmens i /o projectes tècnics redactats per un arquitecte). Si es compleix el primer requisit, l’import total de les obres ha d’excedir del 25% del preu d’adquisició de l’edificació ( si es va efectuar en els dos anys anteriors a l’inici d’obres de rehabilitació) o del valor de mercat de l’edifici abans de la seva rehabilitació, descomptant en ambdós casos el valor del sòl. Per obres anàlogues a les de rehabilitació, s’entén:

 • les d’adequació estructural que proporcionen a l’edifici condicions de seguretat.
 • les de reforç o adequació de la cimentació, així com de pilars o forjats.
 • les d’ampliació de la superfície construïda, sobre i sota rasant.
 • la reconstrucció de façanes i patis interiors
 • les d’instal·lació d’elements elevadors, inclosos els destinats a salvar barreres arquitectòniques per ús de discapacitats.
 • les d’adequació estructural que proporcionen a l’edifici condicions de seguretat.
 • les de reforç o adequació de la cimentació, així com de pilars o forjats.
 • les d’ampliació de la superfície construïda, sobre i sota rasant.
 • la reconstrucció de façanes i patis interiors
 • les d’instal·lació d’elements elevadors, inclosos els destinats a salvar barreres arquitectòniques per ús de discapacitats.

Per  obres connexes a les de rehabilitació, s’entén: Aquelles que el seu cost sigui inferior al derivat de les obres de consolidació o tractament d’elements estructurals ,façanes o cobertes i, estan vinculades a elles de manera indissociable i no consisteixen en el simple acabat o ornament del ‘edifici ni en el simple manteniment o pintura de la façana:

 • obres de ram de paleta, lampisteria i fusteria
 • obres destinades a les millores i adequació de tancaments, instal·lacions elèctriques, aigua i climatització i protecció  contra incendis.
 • les obres de rehabilitació energètica (milloren el comportament energètic de les edificacions reduint la seva demanda energètica, l’augment del rendiment dels sistemes i instal·lacions tèrmiques o la incorporació d’equips que fan servir fonts d’energia renovables.” (extret de la Llei 37/1992, article 20, apartat 22, lletra B)

Si les obres realitzades en un edifici o parts del mateix no es poden considerar de rehabilitació, passaran a considerar-se de renovació o reparació. La major part d’obres que es realitzen en l’actualitat estan incloses en aquest últim apartat. En un pròxim article definirem les característiques i requisits de les obres de renovació i reparació per poder aplicar-hi el 10% d’IVA.

Per saber-ne més, pots consultar directament les lleis i els següents enllaços:

Si necessites algun aclariment deixa’ns un comentari i si vols estar al dia dels nostres articles publicats subscriu-te al bloc.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s